Nội thất không gian Khách + Bếp biệt thự anh Quyền – Hoài Đức – Hà Nội

  • Diện tích sàn:160m2
  • Chủ đầu tư: Anh Quyền
  • Địa chỉ :  Hoài Đức – Hà Nội
  • Thiết kế :TT-Architecture
  • Thờ gian thiết kế : 10 ngày (đã hoàn thành)
  • Thời gian thi công : 40 ngày (Đã bàn giao đưa vào sử dụng)

Từ khóa:
7 Tháng Bảy, 2018