Nội thất biệt thự – Sài Gòn

  • Diện tích sàn: 93(m2) – 3 Phòng Ngủ
  • Chủ đầu tư: Chú Tuấn
  • Địa chỉ :  MERITA – Khang Điền
  • Thiết kế :TT-Architecture
  • Thờ gian thiết kế : 15 ngày (đã hoàn thành)
  • Thời gian thi công : 45 ngày (Đang thi công)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Từ khóa:
2 Tháng Bảy, 2018