Nhà vườn anh Trường – TP.Ninh Bình

  • Diện tích sàn: 135(m2)
  • Tổng diện tích xây dựng:
  • Chủ đầu tư: Anh Điền Xuân Trường
  • Địa chỉ :  TP.Ninh Bình
  • Thiết kế :TT-Architecture
  • Thờ gian thiết kế : 30 ngày (đã hoàn thành)
  • Thời gian thi công : 6 tháng (Đang thi công).1 2 4 5

Từ khóa:
2 Tháng Bảy, 2018