Nhà vườn anh Cảnh – Yên Bái

  • Diện tích sàn: 250(m2)
  • Tổng diện tích xây dựng:
  • Chủ đầu tư: Anh Ngô Minh Cảnh
  • Địa chỉ :  TP.Yên Bái
  • Thiết kế :TT-Architecture
  • Thờ gian thiết kế : 40 ngày (Đã hoàn thành)1 2 3 4 5
  • Thời gian thi công : 6 tháng (Đang thi công).

Từ khóa:
3 Tháng Bảy, 2018