Nhà phố Chị Tâm – Văn La – Hà Đông – Hà Nội

  • Diện tích sàn: 50(m2)
  • Tổng diện tích xây dựng:250 (m2 )
  • Chủ đầu tư: Chị Tâm
  • Địa chỉ :  Hà Đông – Hà Nội
  • Thiết kế :TT-Architecture
  • Thờ gian thiết kế : 30 ngày (đã hoàn thành)
  • Thời gian thi công : 6 tháng (đã bàn giao đưa vào sử dụng).

PA2-mat truoc


Từ khóa:
2 Tháng Bảy, 2018