Nhà phố anh Duy – Vĩnh Phúc

  • Diện tích sàn: 55(m2)
  • Tổng diện tích xây dựng: 150 (m2 )
  • Chủ đầu tư: Anh Duy
  • Địa chỉ : Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc
  • Thiết kế :TT-Architecture
  • Thờ gian thiết kế : 30 ngày (đã hoàn thành)
  • Thời gian thi công : 6 tháng (đã bàn giao đưa vào sử dụng).V1-Finish V2-Finish

Từ khóa:
2 Tháng Bảy, 2018