Nhà chị Thúy – Five Star – Kim Giang – Hà Nội

  • Diện tích sàn: 68(m2) – 2 Phòng Ngủ
  • Chủ đầu tư: Chị Thúy
  • Địa chỉ :  Chung cư Five Strar
  • Thiết kế :TT-Architecture
  • Thờ gian thiết kế : 10 ngày (đã hoàn thành)
  • Thời gian thi công : 30 ngày (Đã bàn giao đưa vào sử dụng.)

03 4 5 6 7 8 9


Từ khóa:
2 Tháng Bảy, 2018