Nhà anh Phan Anh – Chung cư Usilk – Văn Khê – Hà Nội

  • Diện tích sàn: 93(m2) – 3 Phòng Ngủ
  • Chủ đầu tư: Anh Phan Anh
  • Địa chỉ :  Chung cư Usilk – Văn Khê
  • Thiết kế :TT-Architecture
  • Thờ gian thiết kế : 15 ngày (đã hoàn thành)
  • Thời gian thi công : 30 ngày (Đã bàn giao đưa vào sử dụng.)
  • Vk2 Vk1N1 N2PNguBa Congai

Từ khóa:
2 Tháng Bảy, 2018