Nhà a Châu – Phú Thọ

  • Diện tích sàn: 220(m2)
  • Chủ đầu tư: Anh Châu
  • Địa chỉ :  Việt Trì – Phú Thọ
  • Thiết kế : TT-Architecture
  • Thời gian thiết kế: 30 ngày (Đã hoàn thành)
  • Thời gian thi công dự kiến :6 tháng (Đang trong quá trình thi công)

1 2 3


Từ khóa:
2 Tháng Bảy, 2018