• Nhà vườn anh Cảnh – Yên Bái

  Diện tích sàn: 250(m2) Tổng diện tích xây dựng: Chủ đầu tư: Anh Ngô Minh Cảnh Địa chỉ :  TP.Yên Bái Thiết kế :TT-Architecture Thờ gian thiết kế : 40 ngày...

 • Nhà phố Chú Lịch – Hàng Chĩnh – Hà...

  Diện tích sàn: 35(m2) Tổng diện tích xây dựng: 130 (m2 ) Chủ đầu tư: Chú Lịch Địa chỉ :  Hàng Chĩnh - Hà Nội Thiết kế :TT-Architecture Thờ gian thiết...

 • Nhà phố anh Duy – Vĩnh Phúc

  Diện tích sàn: 55(m2) Tổng diện tích xây dựng: 150 (m2 ) Chủ đầu tư: Anh Duy Địa chỉ : Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc Thiết kế :TT-Architecture Thờ gian thiết...

 • Nhà phố Chị Tâm – Văn La – Hà...

  Diện tích sàn: 50(m2) Tổng diện tích xây dựng:250 (m2 ) Chủ đầu tư: Chị Tâm Địa chỉ :  Hà Đông – Hà Nội Thiết kế :TT-Architecture Thờ gian thiết...

 • Nhà a Châu – Phú Thọ

  Diện tích sàn: 220(m2) Chủ đầu tư: Anh Châu Địa chỉ :  Việt Trì - Phú Thọ Thiết kế : TT-Architecture Thời gian thiết kế: 30 ngày (Đã hoàn thành) Thời...

 • Biệt thự anh Hưng – Long Biên – Hà...

  Diện tích sàn: 175(m2) Tổng diện tích xây dựng: 450 (m2 ) Chủ đầu tư: Anh Phạm Thanh Hưng Địa chỉ :  Long Biên - Hà Nội Thiết kế :TT-Architecture Thờ...