Chung cư chị Hoàn – Hancorp Trần Đăng Ninh

  • Diện tích sàn: 90(m2) – 2 Phòng Ngủ
  • Chủ đầu tư: Chị Hoàn – Anh Chiến
  • Địa chỉ :  Chung cư Hancorp Trần Đăng Ninh
  • Thiết kế :TT-Architecture
  • Thờ gian thiết kế : 15 ngày (đã hoàn thành)
  • Thời gian thi công : 35 ngày (Đã bàn giao đưa vào sử dụng.)
  • K1 K2 K3V1 V2 V3 V4 VN1
  • NC1 NC2

Từ khóa:
6 Tháng Bảy, 2018