Chung cư chị Hạnh – Anh Quỳnh –

  • Diện tích sàn: 75(m2) – 2 Phòng Ngủ
  • Chủ đầu tư: Chị Hạnh – Anh Quỳnh
  • Địa chỉ :  Chung cư FLC Garden City – Mỹ Đình
  • Thiết kế :TT-Architecture
  • Thờ gian thiết kế : 15 ngày (đã hoàn thành)
  • Thời gian thi công : 30 ngày (Đang thi công.)

Từ khóa:
14 Tháng Bảy, 2018