Chung cư anh Toàn – Mỹ Đình

  • Diện tích sàn: 78(m2) 
  • Chủ đầu tư: Anh Toàn
  • Địa chỉ :  Chung cư Mỹ Đình
  • Thiết kế :TT-Architecture
  • Thờ gian thiết kế : 15 ngày (đã hoàn thành)
  • Thời gian thi công : 30 ngày (Đã bàn giao đưa vào sử dụng.)
  • V1 V2 V3 V4 V5 V6 Va1-ngubm Va2-ngubm Va3-ngubm Vb1 Vb2 Vb3 Vc1 Vc2 Vc3 WCchung WCphongngu

Từ khóa:
6 Tháng Bảy, 2018