Chung cư anh Dũng – Mỹ Đình

  • Diện tích sàn: 105(m2) – 2 Phòng Ngủ
  • Chủ đầu tư: Anh Dũng
  • Địa chỉ :  Chung cư Golden palace – Mễ Trì
  • Thiết kế :TT-Architecture
  • Thờ gian thiết kế : 15 ngày (đã hoàn thành)
  • Thời gian thi công : 30 ngày (Đã bàn giao đưa vào sử dụng.)
  • khachV1 khachV2 khachV3
  • BepV2 BepV1 LVV1 LVV2 ngu con 2 NguBmV1 ngucon1

Từ khóa:
6 Tháng Bảy, 2018