Biệt thự anh Hưng – Long Biên – Hà Nội

  • Diện tích sàn: 175(m2)
  • Tổng diện tích xây dựng: 450 (m2 )
  • Chủ đầu tư: Anh Phạm Thanh Hưng
  • Địa chỉ :  Long Biên – Hà Nội
  • Thiết kế :TT-Architecture
  • Thờ gian thiết kế : 30 ngày (đã hoàn thành)
  • Thời gian thi công : 6 tháng (đã bàn giao đưa vào sử dụng).

at1
at2


Từ khóa:
2 Tháng Bảy, 2018